Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Kompleksowa konserwacja techniczna i estetyczna kapliczki z 1828r pw. Matki Boskiej Bolesnej w Sieprawiu

Tytuł projektu: Kompleksowa konserwacja techniczna i estetyczna kapliczki z 1828r pw. Matki Boskiej Bolesnej w Sieprawiu

Wnioskodawca: Gmina Siepraw
Projekt realizowany w ramach: Konkursu Województwa Małopolskiego KAPLICZKA_2016
Umowa o udzielenie pomocy finansowej: nr I/1494/KD/2056/16 z dnia 06.07.2016r.

Budżet projektu:
Całkowity koszt projektu – 26 311,67 zł, w tym z:

 • Konkurs KAPLICZKI_2016 - 6 000,00 zł
 • Wkład własny Budżet Gminy Siepraw – 20 311,67 zł

Okres realizacji: 01.07.2016r do 31.10.2016r

Uzasadnienie realizacji projektu:
Na jednym z najwyższych wzniesień Sieprawia, znajduje się unikatowa kapliczka z piaskowca. Kapliczka powstała w 1828 r. z fundacji Stanisława Surówki. Jest to figura na cokole - jedyne przedstawienie Piety w gminie. Chrystus z ugiętymi nogami spoczywa na kolanach Matki, która lekko podtrzymuje Mu prawą ręką głowę. Na dwuschodkowej bazie znajduje się postument. Na froncie, w półkoliście zwieńczonej wnęce, w ozdobnym obramieniu przedstawienie Serca Jezusowego. Jest to Chrystus przedstawiony frontalnie, odziany w długą szatę wskazujący jedną ręką na swoje gorejące serce. – Być może, płaskorzeźba ta została dodana przy odnawianiu – Po bokach woluty. Nad ozdobnym, profilowanym gzymsem z muszelką Matka Boska z ciałem Syna na kolanach. Rzeźba nakryta jest ozdobnym blaszanym daszkiem. Kapliczka odchylona od pionu, podstemplowana żerdzią. Powierzchnia kamienia zbrudzona (czarne nawarstwienia). Kamień postumentu i figury spudrowany i zdezintegrowany. W kilku miejscach mech. Stopnie spękane, zabrudzone ziemią i błotem.
Obiekt nigdy nie poddany zabiegom konserwatorskim, jedynie doraźnie reperowany przez właścicieli. Na tablicy fundacyjnej, znajdującej się na dole cokołu istnieje jeszcze jedna data – 1904 r., która dotyczy prawdopodobnego odnowienia kapliczki. Niedobry stan zachowania dowodzi braku opieki konserwatorskiej nad kapliczką, a z drugiej strony montaż na cokole latarni oświetlającej figurę oraz podparcie kapliczki żerdzią świadczą o zainteresowaniu właścicieli działki obiektem. Za zgodą właścicieli Gmina zamierza przenieść kapliczkę o kilkanaście metrów w bardziej eksponowane miejsce przy drodze, na grunt gminny, przez co Gmina Siepraw będzie mogła objąć dalszą opieką konserwatorską Pietę.

Opis projektu:
Zakres projektu obejmował kompleksową konserwację kapliczki – techniczną i estetyczną, w tym:

 • odczyszczenie powierzchni kamienia
 • likwidację wadliwych kitów i nawarstwień
 • konsolidację kamienia
 • uzupełnienie ubytków formy architektonicznej i rzeźbiarskiej flekami z piaskowca lub masą ze sztucznego kamienia (duże lub małe ubytki)
 • hyrofobizację kamienia preparatem krzemoorganicznym
 • przeniesienie kapliczki z działki nr 1899/11 na działkę gminną nr 1899/8 i wykonanie nowego posadowienia.

Działania informacyjne i promocyjne:

 • tablica informacyjna przy odnowionej kapliczce,
 • informacja na stronie internetowej Wnioskodawcy

Produkty i rezultaty:

W wyniku realizacji projektu, tj. wykonaniu pełnej konserwacji kapliczki – technicznej i estetycznej wraz z przeniesieniem (z działki nr 1899/11 w Sieprawiu - właściciel prywatny na działkę gminną nr 1899/8 w Sieprawiu.), osiągnięto następujące rezultaty:

 • trwałą poprawę konstrukcji kapliczki;
 • zahamowano proces destrukcji kapliczki;
 • przywrócono walory estetyczne oraz wartości historyczne kapliczki i jej otoczenia, które wpłyną na uwrażliwienie mieszkańców na elementy architektury ludowej oraz pamiątki historyczne.
 • promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Siepraw.

Zdjęcia przed realizacją projektu:

 

Zdjęcia po realizacji projektu: