Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Nieczystości ciekłe (szamba)

Informacja

Gmina Siepraw wykonuje usługę odbioru, transportu i utylizacji nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) dla mieszkańców gminy.
Usługi są realizowane gminnym zestawem asenizacyjnym (beczka o pojemności 6,7 m3).
Cena 1 m3 nieczystości ciekłych (szamb) odebranych z nieruchomości, przetransportowanych na oczyszczalnię w Sieprawiu i tam zutylizowanych wynosi 11,37 zł (brutto).
Cena za jeden transport nieczystości ciekłych gminnym zestawem asenizacyjnym z posesji na gminną oczyszczalnię ścieków wynosi 42,54 zł (brutto).
Cena pełnego zestawu asenizacyjnego (6,7 m3) to kwota 118,72 zł (brutto).

  1. Aby skorzystać z usługi należy zgłosić, telefonicznie (tel. 12 37 21 803), mailem (e-mail: amichalik@siepraw.pl) lub osobiście (pokój nr 12 Urzędu Gminy Siepraw) w godzinach pracy urzędu, zgłoszenie powinno zawierać:
  • a) imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości,
  • b) szacunkową objętość szamba do odebrania,
  • c) proponowany termin odebrania szamba,
  • d) nr telefonu kontaktowego.
  1. Pracownik Urzędu Gminy przyjeżdża zespołem asenizacyjnym w umówionym terminie, odbiera nieczystości ciekłe, wystawia potwierdzenie wywozu, transportuje na oczyszczalnię ścieków i tam poddaje utylizacji.
  2. Na podstawie potwierdzenia wywozu Urząd Gminy Siepraw wystawia fakturę, którą będzie można odebrać w pokoju nr 12 UG w Sieprawiu w okresie 5 dni od dnia wykonania usługi. Nie odebranie w tym terminie faktury spowoduje wysłanie na adres zamawiającego usługę.
  3. Fakturę można zapłacić w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy lub przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy Siepraw z tytułem zobowiązania „za usługę asenizacyjną”.


 

Informacja o podmiotach posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z Gminy Siepraw.

 

L/p Nazwa firmy Oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Nr pozycji w wykazie
1 Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Myślenicach (RPGK) ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice 2/2007
2 Grzegorz Leśniak, Usługi Asenizacyjne ul. Laskowa 40, 32-410 Dobczyce 8/2007
3 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sieprawiu (SKR) Siepraw – Kawęciny, 32-447 Siepraw 9/2007
4 Usługi Asenizacyjne - Jerzy Żuławiński ul. Jagiellońska 27, 32-410 Dobczyce 14/2012
5 Zakład Usług Asenizacyjnych, Krzysztof Lesiak Ochojno 91, 32-040 Świątniki Górne 4/2007
6 Usługi Komunalne - Stanisław Marszalik ul. Modrzewiowa 5, 32-040 Świątniki Górne 15/2012
7 F.H.U. OMEGA ul. Snycerska 16, 30-817 Kraków 10/2008

 

 

Załączniki: