Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Sieprawska Strefa Aktywności Gospodarczej

Uwzględniając położenie gminy w niewielkim oddaleniu od Krakowa, Wieliczki i Myślenic oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe i ukształtowanie terenu, warunkujące możliwości inwestycyjne dla różnych form działalności gospodarczej, Gmina Siepraw idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz inwestorów wyznaczyła w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny w szczególności przeznaczone zabudowę produkcyjno – usługową tzw. „Sieprawską Strefę Aktywności Gospodarczej”.

Sieprawska Strefa Aktywności Gospodarczej są to tereny zabudowy produkcyjno – usługowej obejmujące tereny istniejącej zabudowy, a także terenów z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów, ich przerobem oraz usługami związanymi z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa wraz z zapleczem oraz parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb i wskaźników. Jako przeznaczenie uzupełniające istnieje możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dróg i dojazdów, zatok postojowych oraz parkingów, ścieżek rowerowych, przejść i ciągów pieszych, budynków gospodarczych, socjalnych i garaży oraz obiektów małej architektury, zieleni urządzonej, w tym przestrzeni publicznych.

Tereny te sprzyjają rozwojowi różnych form działalności gospodarczej, co w przyszłości dodatkowo poprzez łatwiejszy dostęp do ofert pracy w tym regionie pozwali na ograniczenie bezrobocia. Dlatego też działania samorządu są ukierunkowane na aktywne pozyskiwanie inwestorów poprzez dostosowywanie tego terenu do wymagań przedsiębiorców i rozwijających się zakładów.

Sieprawska Strefa Aktywności Gospodarczej obejmuje powierzchnie około 7 ha terenów zainwestowanych (istniejących i działających podmiotów gospodarczych) oraz powierzchnię około 6, 5000 ha terenów przeznaczonych pod zainwestowanie w miejscowości Siepraw.
 

 

 

Firmy w Sieprawskiej Strefie Aktywności Gospodarczej:

 

  1. Firma Produkcyjna „SAZ” Stanisław Zakrzewski, jest firmą, która powstała w 1991 roku, główna siedziba Firmy znajduje się w Rzeszotarach przy ul. Galicyjskiej 5, ale dodatkowy zakład powstał także w Sieprawiu przy ul. Lipowej 40. Działalność gospodarcza obejmuje produkcja akcesoriów meblowych takich jak m.in.: wsporniki, prowadnice rolkowe, złącza, kątowniki, drążki do szaf, uchwyty, hamulce, rozwórki, zamki, zawiasy, szyny montażowe, akcesoria do stołów, zawiasy puszkowe. Firma w 2015 roku otrzymała dofinansowanie do prowadzonej działalności w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

  1. Zakład produkcyjny „Ciasteczka z Krakowa”, firma zajmuje się produkcja wyrobów cukierniczych, zakład znajduje się w Sieprawiu przy ul. Lipowej 36.

 

  1. Firma "MAAN" powstała w 1991 roku. Od tamtego czasu jest prężnie i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem zajmującym się zarówno produkcją jak i handlem oraz dystrybucją artykułów malarskich, narzędzi budowlanych oraz artykułów metalowych, siedziba firmy znajduje się w Rzeszotarach przy ul. Galicyjskiej 59, ale dodatkowa filia zakładu powstała także w Sieprawiu przy ul. Lipowej 38.

  1. Firma „SAAK” Sp. z o.o., firma powstała w 2011 roku, zajmuje się produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, siedziba firmy znajduje się w Sieprawiu przy ul. Przemysłowej 2.

 

  1. Zakład Produkcyjno – Handlowy „Marko” – firma rozpoczęła swoją działalność w 1987 roku, zajmuje się produkcją elementów stolarki budowlanej, siedziba firmy znajduje się w Sieprawiu przy ul. Jana Pawła II 75, ale dodatkowy zakład powstał także w Sieprawiu przy ul. Przemysłowej 4.