Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Łyczance

Tytuł projektu: ”Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Łyczance”.


Oddanie do użytku: Decyzja pozwolenia na użytkowanie znak: PNU.4321.73.2012 z dnia 16.11.2012r
Źródło dofinansowania: Projekt realizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś 3 „jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”
Budżet projektu:
Całkowity koszt projektu – 1.477.896,34 PLN, w tym z:

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 403.081,48 PLN (50% kosztów kwalifikowanych)
  • Budżet Gminy Siepraw – 1.074.814,86 PLN

Nr i data podpisania umowy o przyznanie pomocy: nr 00052-6922-UM0600018/11 (IXF/262/FE/11) z dnia 9 sierpnia 2011r w Krakowie, aneks nr 1 z dnia 15.02.2012r, aneks nr 2 z dnia 17.10.2012r, aneks nr 3 z dnia 19.12.2012r.
 

Okres realizacji:
Realizacja rzeczowa projektu – prace budowlane: od dnia 02.11.2011r – 15.10.2012r.
Miejsce realizacji projektu: Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki, Gmina Siepraw, Miejscowość Łyczanka, działka nr 45 w Łyczance, nr obrębu geodezyjnego 0002, miejsce o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości.
 

Cel projektu:
Podniesienie standardu życia mieszkańców, wzrost atrakcyjności turystycznej oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Łyczance.


Grupy docelowe:
Społeczność lokalna
 

Opis projektu:
Zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Łyczance” obejmuje swym zakresem budowę sali gimnastycznej o wymiarach boiska 12x24m (z wyposażeniem sportowym) wraz z zapleczem sanitarnym i stołówką z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi (w tym instalacja odgromową), wod-kan, c.o., wentylacją mechaniczną. Wzniesiony budynek jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Składa się z dwóch części: sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego (z częścią sanitarną + szatnie, pokojem nauczyciela WF z własnym zapleczem sanitarnym, magazynem sprzętu sportowego) wraz z stołówką z kuchnią przygotowaną pod catering. Obiekt jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach realizacji projektu wykonano:
- przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne;
- zewnętrzną kanalizację deszczową;
- opaskę wokół budynku;
- remontu ogrodzenia na odcinku koniecznym do demontażu w okresie budowy;
- nawierzchnię utwardzoną (z kostki brukowej i asfaltu), stanowiących dojście do budynku oraz węzeł komunikacyjny (chodniki i drogi wewnętrzne, których funkcjonowanie warunkuje dostęp do zrealizowanego obiektu);
- ukształtowano tereny zielone wokół wybudowanego obiektu.


Rezultat:
Wdrożenie projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miejscowości przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej centrum. Stworzone bezpieczne miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz miejsce spotkań służyć będzie odbudowie tożsamości i integralności wsi. Umożliwi również kreowanie atrakcyjności turystycznej Łyczanki przez zachowanie zakorzenionych w jej kulturze i tradycji wartości. Wybudowana infrastruktura, stanowiąc ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań, będzie służyła lokalnej społeczności i turystom. Tutaj będzie można organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne krzewiące rozwój fizyczny i duchowy, podtrzymujące tradycje ludowe. Tutaj szkolne koło teatralne będzie wystawiać przedstawienia. Projekt przyczyni się do stworzenia warunków do bezpiecznego organizowania imprez kulturalnych i sportowych oraz podniesienia standardu życia mieszkańców na obszarze wiejskim.

Działania informacyjne i promocyjne:
- umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu,
- informacja o projekcie na stronie internetowej Gminy Siepraw,
- informacja o projekcie na łamach gazety lokalnej.