Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Świadczenie wychowawcze 500+

  2017-08-03

Informacja w sprawie 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu informuje, iż są osoby rozliczające działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym muszą dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Wzór zaświadczenia można pobrać w pokoju numer 13 Urzędu Gminy w Sieprawiu lub wydrukować załącznik.

 

 

Siepraw, dnia 18 lipca 2017 roku

Informacja w sprawie programu 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sieprawiu informuje, iż  wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tj.  500+ na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane w terminie od 03.08.2017r.

Wnioski można składać:

 • osobiście w siedzibie Ośrodka tj. w pokoju numer 13 w budynku Urzędu Gminy w Siepraw,
 • elektronicznie za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, ePUAP, portalu Empatia.

Wybierając możliwość złożenia wniosku elektronicznie można zaoszczędzić czas i konieczność stania w kolejce.
 
Dodatkowe informacje na temat programu 500+ można uzyskać pod numerem tel. (12) 372 18 27 lub (12) 37 21 804 oraz w pokoju numer 13 w budynku Urzędu Gminy w Sieprawiu lub na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Lista banków za pośrednictwem, których, w formie elektronicznej można złożyć wniosek o 500+:

 1. Alior Bank SA,
 2. Bank BPH SA,
 3. Bank Handlowy w Warszawie SA,
 4. Bank Millennium SA,
 5. Bank Pekao SA,
 6. Bank Pocztowy SA,
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA,
 8. FM Bank PBP SA,
 9. Smart Bank,
 10. ING Bank Śląski SA,
 11. mBank SA,
 12. PKO Bank Polski SA,
 13. Raiffeisen Bank Polska SA,
 14. SGB-Bank SA,
 15. Bank Ochrony Środowiska SA,
 16. Getin Noble Bank SA,
 17. Deutsche Bank SA,
 18. Credit Agricole Bank Polska SA

 

Informacja z dnia 27 lipca 2017 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu informuje, iż są już dostępne wnioski o świadczenie wychowawcze w Referacie Świadczeń Rodzinnych (pokój nr. 13 w Urzędzie Gminy w Sieprawiu). Wypełnione wnioski będą przyjmowane od dnia 3 sierpnia 2017r.
Świadczenia wychowawcze będą przyznawane na podstawie dochodów za 2016r. po uwzględnieniu dochodu przybyłego lub utraconego.
Osoby składające wniosek o świadczenie wychowawcze prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym muszą dostarczyć do składanego wniosku, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej
Kompletny wniosek o świadczenie wychowawcze stanowi wniosek plus dwa załączniki w postaci oświadczeń:

 1. Wniosek o świadczenie wychowawcze
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny, osiągniętych w 2016r., innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem tel. (12) 37 21 827 lub (12) 37 21 804.
 

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o wybór sposobu wypłaty świadczeń przelewem na rachunek bankowy.

 

Załączniki: