Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Zespół Angeli i ognisko muzyczne

W dniu 9 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie tradycji wielopokoleniowego muzykowania poprzez doposażenie dziecięcego ogniska muzycznego, zespołu wokalnego dzieci i młodzieży "Angeli""

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu:

Europejski Fundusz Rolny Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie;
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu;  Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zgodnie z umową:wartość netto projektu: 11820,00 zł

dofinansowanie: 7040,24 zł
 

CEL OPERACJI

PROMOCJA LOKALNEJ TWÓRCZOŚCI KULTURALNEJ POPRZEZ ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNCYH, KOSTIUMÓW DLA SEKCJI MUZYCZNYCH DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH ORAZ ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM, ZASPOKOJENIE POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKANCÓW GMINY SIEPRAW.

REALIZACJA CELÓW OGÓLNYCH WPISUJE SIĘ W LSR CEL 3 "WZROST INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, SAMOREALIZACJI NA POZIOMIE LOKALNYM: REALIZACJA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH WPISUJE SIĘ W CEL 3.5 "TWORZENIE OFERTY KULTURALNEJ DOSTĘPNEJ DLA MIESZKAŃCÓW CEŁEGO OBSZARU, PRZY WSPÓŁUDZIALE MIESZKAŃCÓW", PONIEWAŻ PRZYCZYNIA SIĘ DO ZACHOWANIA TRADYCJI WIELOPOKOLENIOWEGO MUZYKOWANIA ORAZ ROZWIJA ZDOLNOŚCI MUZYCZNE MŁODYCH MIESZKAŃCÓW GMINY SIEPRAW

OPERACJA PN "Wzmocnienie tradycji wielopokoleniowego muzykowania poprzez doposażenie dziecięcego ogniska muzycznego, zespołu wokalnego dzieci i młodzieży "Angeli"" PRZYCZYNI SIĘ DO ZACHOWANIA LOKANEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO JAKI STANOWI WIELOPOKOLENIOWA TRADYCJA RODZINNEGO MUZYKOWANIA. GMINA SIEPRAW OD ZAWSZE BYŁA KOLEBKĄ TRADYCJI POLEGAJACEJ NA WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY W POSZANOWNIU DLA MUZYKI. WIELE RODZIN W GMINIE SIEPRAW MOŻE POSZCZYCIĆ SIĘ TRADYCJĄ WIELOPOKOLENIOWEGO MUZYKOWANIA. ABY PODRZYMAĆ TĘ TRADYCJĘ NALEŻY JUŻ OD NAJMŁODSZYCH LAT WSPIERAĆ NAUKĘ GRY NA INSTRUMENTACH I NAUKĘ ŚPIEWU. TAKIE ZADANIE PEŁNI OGNISKO MUZYCZNE DLA DZIECI PRZY GOKIS W SIEPRAWIU. W CELU ROZWIJANIA TYCH UMIEJĘTNOŚCI KONIECZNE JEST STAŁE DOPOSAŻANIE W NOWE INSTRYMENTY MUZYCZNE CO PODNOSI ZAKRES OFEROWANYCH ZAJĘĆ MUZYCZNYCH. KOLEJNYMI ETAPAMI ROZWOJU ZDOLNOŚCI MUZYCZNYCH SĄ SEKCJA DZIECIĘCA ORKIESTRY DĘTEJ ORAZ ZESPÓŁ WOKALNY "ANGELI" DZIĘKI TAK BOGATEJ OFERCIE MOŻLIWE JEST ZASPOKAJANIE POTRZEB KULTURALNYCH DZIECI ROZWIJAJĄCYCH SWOJE ZDOLNOŚCI MUZYCZNE. WARTO MIEĆ NA UWADZE, ŻE RÓŻNORODNOŚĆ ZAKUPIONYCH AKCESORIÓW MUZYCZNYCH POZWOLI ROZWIJAĆ ZDOLNOŚCI MUZYCZNE PODOPIECZNYCH OGNISKA MUZYCZNEGO I ZESPOŁU WOKALNEGO. REALIZACJA ZADANIA PRZYCZYNI SIĘ DO ROZWOJU I PROMOCJI LOKALNEJ AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ, KULTURALNEJ. ROZBUDZI ZAINTERESOWANIE MUZYKĄ I PODNIESIE WALORY ARTYSTYCZNE GRUP MUZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W GOKIS SIEPRAW.

REZULTATY TWARDE:
- 16 KOMPLETÓW STROJÓW DLA ZESPOŁU WOKALNEGO (ŹRÓDŁO WERYFIKACJI FAKTURA)
- 36 SZT SEGREGATORÓW NA NUTY (ŹRÓDŁO WERYFIKACJI FAKTURA)
- PARAWAN NA INSTRUMENTY PERKUSYJNE (ŹRÓDŁO WERYFIKACJI FAKTURA)
- FUTERAŁ NA PARAWAN NA INSTRUMENTY PERSKUSYJNE (ŹRÓDŁO WERYFIKACJI FAKTURA)
- PULPIT DREWNIANY (ŹRÓDŁA WERYFIKACJI FAKTURA)
- 56 INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH DLA ORNISKA MUZYCZNEGO (ŹRÓDŁA WERYFIKACJI FAKTURA)
- SKRZYNIA NA INSTRUMENTY DLA OGNISKA MUZYCZNEGO (ŹRÓDŁA WERYFIKACJI FAKTURA)

REZULTATY MIĘKKIE:
- PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI MUZYCZNYCH MIESZKAŃCÓW
- PODNIESIENIE WALORÓW ESTETYCZNYCH WYSTĘPÓW ARTYSTYCZNYCH SEKCJI MUZYCZNYCH I WOKALNYCH
- ZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA
- ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W ODBIORZE WYDARZEŃ KULTURALNYCH

PROJKET PRZYCZYNI SIĘ DO REALIZACJI CELÓW OPERACJI CZEGO REZULTATEM BĘDĄ DODATKOWE WYDARZENIA KULTURALNE Z UDZIAŁEM ZESPOŁU I OGNISKA MUZYCZNEGO (ROCZNIE PO 4 WYSTĘPY PRZED PUBLICZNOŚCIĄ GMINNĄ).

GRUPA DOCELOWA: 16 OSOBOWY ZESPÓŁ ANGELI (W TYM 10 DZIEWCZĄT, 6 CHŁOPCÓW Z TEGO WYNIKA CHARAKTERYSTYKA ZAPLANOWANYCH DO ZAKUPU STROJÓW), OGNISKO MUZYCZNE 20 DZIECI.
INSTRUMENTY MUZYCZNE ORAZ STROJE BĘDĄ NIEODPŁATNIE UDOSTĘPNIANE GRUPIE DOCELOWEJ NA PROWADZENIE ZAJĘĆ MUZYCZNYCH I WYSTĘPY ARTYSTYCZNE. ZAKUPIONE MATERIAŁY BĘDĄ PRZECHOWYWANE W GOKIS W SIEPRAWIU.

POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ZAKUPIONE W RAMACH OPERACJI ZOSTAŁY OSZACOWANE NA PODSTAWIE INFORMACJI UZYSKANYCH Z INFORMACJI HANDLOWYCH DOSTĘPNYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH ORAZ OD SPRZEDAWCÓW. KRYTERIUM WYBORU CENA I DOSTĘPNOŚĆ. WERYFIKACJA NA PODSTAWIE FAKTURY ZAKUPU.

GOKIS OŚWIADCZA, ŻE POSIADA NIEZBĘDNE ZAPLECZE TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE W TYM LOKALOWE DO PRZECHOWYWANIA ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU STROJÓW, INSTRUMENTÓW, AKCESORIÓW.

KOMPLEMNTARNOŚĆ DO REALIZOWANYCH PROJEKTÓW:
"WZMOCNIENIE ZNACZENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY SIEPRAW POPRZEZ ZAKUP STROJÓW REGIONALNYCH I ORGAZNIZACJĘ WARSZTATÓW DLA GRUPY FOLKLORYSTYCZNEJ Z GMINY SIEPRAW"
"WZMOCNIENIE ZNACZENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W TYM TRADYCJI LUDOWEJ I RZEMIOSŁA DAWNEGO Z WYKORZYSTANIEM KOŁA TEATRALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY"
"DOPOSAŻENIE ORKIESTRY DETEJ SIEPRAWIANKA POPRZEZ ZAKUP MUNDURÓW GALOWYCH"

materiały fotograficzne z realizacji projektu: