Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

DOM KULTURY +

OPIS PROJEKTU


Narodowe Centrum Kultury w Warszawie w I kwartale 2013r ogłosiło nabór wniosków do Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013. Celem Programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Program skierowany jest do domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.


Swój projekt do programu zgłosił Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu. Łącznie w projekcie udział wzięło 167 wniosków z czego dofinansowanie otrzymało 50 instytucji kultury z całej Polski w tym także GOKiS z Sieprawia. Podejmując decyzję o udziale przewidziano działania mające służyć inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także odkrywaniu nowych możliwości współpracy ze społecznością lokalną.


Projekt GOKiS zakładał realizację dwóch spotkań z mieszkańcami Gminy Siepraw, które miały na celu poznanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców. W dniu 19 maja przy kompleksie sportowym Słoneczny Park odbyło się spotkanie pod hasłem „Mój przepis na kulturę” podczas którego mieszkańcy zgłaszali inicjatywy kulturalne na Ścianie Inicjatyw. Zorganizowano także warsztaty ceramiczne (instruktor Monika Adamczyk) i warsztaty pejzażu w plenerze (instruktor Rafał Alicki) przeprowadzono także szereg gier i zabaw dla całych rodzin (instruktor Magdalena Rutkowska – Oliwa). Na „otwartej” scenie zaprezentowali swe talenty młodzi mieszkańcy gminy uczęszczający do szkoły muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych. Umiejętności taneczne zaprezentował także zespół wokalno – taneczny prowadzony przez instruktora Panią Ewę Kapelską – Słysz. Słowa uznania należą się również uczennicy sieprawskiego gimnazjum Amelii Gawędzie, która zaprezentowała zdolności recytatorskie i teatralne, prezentując interpretację utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Hermenegilda Kociubińska”. Spotkanie mieszkańców miało charakter pikniku, dlatego zachęcaliśmy mieszkańców do zaopatrzenia się w kosz piknikowy i kocyk oraz podzielenia się przyniesionymi na piknik słodkościami. Ściana Inicjatyw szybko zapełniła się różnorodnymi propozycjami nie tylko dotyczącymi działań kulturalnych, ale także sportowymi i rekreacyjnymi. W wyniku przeprowadzonej oceny zgłoszonych inicjatyw, do drugiego etapu – głosowania mieszkańców – zakwalifikowano 10 propozycji. Warto tutaj wspomnieć, iż ocenie zostały poddane tylko inicjatywy kulturalne oraz spełniające wymagania kwalifikowalności wydatków jakie będą musiały zostać poniesione podczas realizacji poszczególnych inicjatyw. Spora część inicjatyw związana była z zakupem środków trwałych, wyposażenia czy budowy i zagospodarowania przestrzeni publicznej jednak tego typu wydatki nie mogą być ponoszone z Programu Dom Kultury +.


Do etapu drugiego czyli głosowania mieszkańców zakwalifikowało się 10 inicjatyw:
1. Zajęcia z Lego Mindstorms
2. Warsztaty plastyczne
3. Warsztaty teatralne
4. Koncerty w starym kościele
5. Warsztaty fotograficzne
6. Warsztaty taneczne dla dorosłych
7. Klub gier planszowych
8. Rytmika dla dzieci w wieku 2-5 lat
9. Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej
10. Warsztaty kulinarne dla dzieci


W ramach projektu, 4 czerwca w Domu Kultury odbyły się konsultacje społeczne z przedstawicielami różnorodnych środowisk i grup działających na terenie Gminy Siepraw. Na spotkaniu poruszano kwestię rozwoju kulturalnego mieszkańców, dokonano diagnozy ich potrzeb kulturalnych oraz wyznaczono zadania na przyszłość. Na spotkaniu powołana została także komisja, której zadaniem było dokonanie oceny proponowanych inicjatyw i wybranie od 3 do 7, które zostaną zrealizowane w terminie od 15 września do 30 listopada br.


Mieszkańcy Gminy w dniu 16 czerwca br. mogli oddać swój głos na inicjatywy zakwalifikowane do 2 etapu. Impreza ta została zorganizowana pod hasłem „Dzień Otwarty Domu Kultury” Przed mieszkańcami wystąpiła sekcja gimnazjalna grupy folklorystycznej „Sieprawianie” (instruktor Marek Harbaczewski). Każda osoba miała szansę wykonać zdobienie podkoszulka z logo projektu „Dom Kultury+” – hasło przewodnie „Jestem Głodny Kultury”; wspólnie czytaliśmy piękne polskie bajki, został namalowany obraz przedstawiający różnorodność zainteresowań kulturalnych mieszkańców, a także razem zjedliśmy podwieczorek (pyszne pierogi oraz słodkie naleśniki). W holu Domu Kultury zorganizowana została wystawa poplenerowych prac pejzażu wykonanych podczas wydarzenia „Mój przepis na kulturę”. W ten dzień również Biblioteka Publiczna w Sieprawiu czekała na swoich czytelników i częstowała przybyłych słodkościami. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Annie Gniadek i Pani Dorocie Wójcik za włączenie się w pomoc przy realizacji projektu. Oczywiście dzieci uczestniczyły w zabawach z animatorami oraz oddawały się pasji dekorowania podkoszulków. Pierwsza część realizacji projektu przebiegała pod bacznym okiem Animatora z Narodowego Centrum Kultury Pani Ligi Jaszczewskiej – Gacek, serdecznie dziękujemy za wsparcie i dobre rady.


Obydwa spotkania cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem mieszkańców, ale mimo to panowała na nich wspaniała, przyjazna, domowa atmosfera. 20 czerwca Komisja Oceniająca ostatecznie przegłosowała skład inicjatyw zgłoszonych do realizacji w drugiej części projektu Dom Kultury +. Poniżej przedstawiono ich krótką charakterystykę:

WARSZTATY PLASTYCZNE
OPIS INICJATYWY: Warsztaty skierowane są do uczniów szkół podstawowych. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych: MŁODSZEJ - uczniowie szkół podstawowych z klas IV - VI oraz STARSZEJ - gimnazjaliści i osoby dorosłe. Liczebność każdej grupy to 16 osób. W ramach warsztatów przeprowadzone zostaną zajęcia z rysunku (ołówek, pastel, węgiel) oraz malarstwa (akryl, akwarela, tempera, olej). Po zakończeniu warsztatów zorganizowana zostanie wystawa prac uczestników.
Celem realizacji projektu jest rozwój zainteresowań plastycznych dzieci oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu artystycznym Gminy (uwaga: liczba miejsc ograniczona).

LUDOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
OPIS INICJATYWY: Warsztaty skierowane są do osób pragnących poszerzyć wiedzę na temat kultury ludowej regionu krakowskiego. W ramach warsztatów odbędzie się spotkanie z etnografem, twórcami ludowymi, warsztaty rękodzieła m.in. haft krakowski, pisanki, ceramika, kwiaty bibułkowe, warsztaty tańca i śpiewu.
Celem realizacji projektu jest usystematyzowanie wiedzy na temat kultury ludowej oraz rozbudzenie zainteresowania folklorem.

WARSZTATY KULINARNE „ZACZAROWANY SMAK”
OPIS INICJATYWY: W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych; liczebność grupy zaplanowano do 14 osób. Uczestnicy zapoznają się z różnorodnością kuchni polskiej i europejskiej. Warsztaty zostaną podzielone na bloki tematyczne, np. kuchnia regionalna, słodkości, zdrowa żywność, dekoracje stołu (uwaga: liczba miejsc ograniczona).

ZAJĘCIA Z LEGO MINDSTORMS
OPIS INICJATYWY: Odbiorcami inicjatywy są osoby w wieku 7+. Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach, po 10 osób każda. Projektowanie, realizacja i programowanie robotów z elementów Lego Mindstorms pobudza wyobraźnię przestrzenną, jest doskonałą okazją do wspólnego, twórczego spędzania czasu wolnego. Celem inicjatywy jest rozbudzanie kreatywności dzieci (uwaga: liczba miejsc ograniczona).

KONCERTY W STARYM KOŚCIELE „MUZYCZNY SIEPRAW”
OPIS INICJATYWY: Do udziału w projekcie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Gminy Siepraw. W ramach inicjatywy zaplanowano koncerty. Stary Kościół w Sieprawiu to wspaniałe miejsce tworzące klimat do promowania dorobku kulturalnego. Mieszkańcy będą mieli okazję udziału w koncertach prezentujących różne walory artystyczne. Jednorazowo w koncercie może wziąć udział około 200 osób.

WARSZTATY TEATRALNE
OPIS INICJATYWY: Warsztaty skierowane są do młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół średnich. W ramach inicjatywy odbędą się zajęcia przeznaczone dla 15-sto osobowej grupy. Celem warsztatów jest rozbudzenie zainteresowania teatrem oraz rozwój zdolności interpersonalnych. Inicjatywa ma przyczynić się do zwiększenia aktywności ludzi młodych w życiu kulturalnym Gminy (uwaga: liczba miejsc ograniczona).
Masz dobrą pamięć?
Lubisz teatr?
Spróbuj swoich możliwości w warsztatach teatralnych, może Ci się spodoba i zabłyśniesz jako aktor.

KLUB GIER PLANSZOWYCH
OPIS INICJATYWY: Odbiorcami inicjatywy są osoby z przedziału 8+. Zajęcia zaplanowano z częstotliwością dwóch w tygodniu i udziałem jednorazowo do 30 osób. Gry planszowe umożliwiają spędzenie wolnego czasu w gronie przyjaciół i znajomych, z dala od wszelkiego rodzaju używek i uzależnień, przez co zacieśniają się więzy międzyludzkie. Wymagają od gracza strategicznego myślenia, planowania na kilka etapów do przodu, przez co są „zabawą” wymagającą zaangażowania intelektualnego (uwaga: liczba miejsc ograniczona).


Realizacja projektu to czas wspólnych zabaw, rozwijania pasji kreatywnego i twórczego myślenia, który z pewnością na długo zapadnie w pamięć uczestników. Korzystając z okazji zachęcamy do aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych, większość z organizowanych imprez odbywa się w weekendy i jest okazją do wspólnego spotkania. Otwartość i wspólna zabawa nie tylko rozwijają relacje wewnątrz rodziny, ale dają również możliwość spotkania się z innymi mieszkańcami Gminy Siepraw. Być może zaprocentują one w przyszłości poprzez realizację nowych, ciekawych zadań, które mogą wyłonić się w trakcie takich przedsięwzięć.

 

ZAPISY NA UDZIAŁ W POSZCZEGÓLNYCH INICJATYWACH, MAJĄCYCH OGRANICZONĄ LICZBĘ UCZESTNIKÓW, PRZYJMOWANE BĘDĄ OSOBIŚCIE (W DOMU KULTURY) LUB TELEFONICZNIE (12 2710595) OD 3 DO 13 WRZEŚNIA.

 


 


Załączniki: