Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Budowa "Parku Słonecznego" w Sieprawiu

 

                                                                                                     

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Całkowity koszt operacji: 811 146,72
Koszty kwalifikowane: 659 468,87 zł
Udział środków UE: 494.600 zł
Wkład beneficjenta: 316.546,72 zł

        Gmina Siepraw realizuje operację „Budowa "Parku Słonecznego" w Sieprawiu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313 „Odnowa i rozwój wsi”.

Miejsce realizacji projektu: Gmina Siepraw, Miejscowość Siepraw, obok kompleksu sportowego „Moje boisko –Orlik 2012”, miejsce o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości.

Celem operacji jest wzmocnienie roli centrum wsi Sieprawia jako przestrzeni spotkań i rekreacji oraz zwiększenie atrakcji turystycznych miejscowości. Projekt przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności miejscowości przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej centrum. Stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz miejsca spotkań służyć będzie odbudowie tożsamości i integralności wsi. Umożliwi również kreowanie atrakcyjności turystycznej Sieprawia przez zachowanie zakorzenionych w jej kulturze i tradycji wartości. Wybudowana infrastruktura, stanowiąc ogólnodostępne miejsce rekreacji i spotkań, będzie służyła lokalnej społeczności i turystom. Tutaj będzie można organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne krzewiące rozwój fizyczny i duchowy, podtrzymujące tradycje ludowe. Projekt przyczyni się do stworzenia warunków do bezpiecznego organizowania imprez kulturalnych i sportowych oraz podniesienia standardu życia mieszkańców na obszarze wiejskim. Wybudowana infrastruktura rekreacyjna będzie również stanowić element budujący atrakcyjność turystyczną miejscowości.


Na pierwszy etap Słonecznego Parku składa się wykonanie:
      - dwóch kortów tenisowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem,
      - boiska do piłki plażowej,
      - bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal,
      - ścieżek pieszo-rowerowych,
      - elementów małej architektury,
      - obwodu zasilającego wraz z montażem tablicy sterującej oświetleniem

Inwestycję (etap I) zakończono w dniu 31.07.2012r. i oddano do użytkowania dnia 24.08.2012r.

Zdjęcia z realizacji można zobaczyć pod adresem: www.siepraw.pl/index.php