Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Orkiestra Dęta "Sieprawianka"

HISTORIA ORKIESTRY DĘTEJ „SIEPRAWIANKA”


Orkiestra dęta w Sieprawiu powstała w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Założycielem i prowadzącym był tenorzysta Piotr Chorobik.
W roku 1959 orkiestra została reaktywowana (po przerwie wojennej) przez syna Franciszka Chorobika.
W latach 70-tych pieczę nad zespołem przejęła Spółdzielnia Rzemieślnicza. Od tej pory orkiestra nosi nazwę „Sieprawianka”.
Obecnie zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.
Rok rocznie orkiestra bierze udział we wszystkich gminnych i parafialnych uroczystościach, uczestniczy w powiatowych oraz wojewódzkich festiwalach, gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia.

Obecnie zespół orkiestry dętej liczy około 35 osób w przedziale wiekowym od 11 do 82 lat
Dyrygentami „Sieprawianki” byli: Bolesław Romański, J. Kaganek, Mieczysław Waga, Zbigniew Cebulski.
Od 2000 roku -do dnia dzisiejszego orkiestrę prowadzi Dezyderiusz Boroni.
Orkiestra działa przez cały rok. Próby odbywają się regularnie w niedzielne poranki, a w razie potrzeby także w inne dni. Muzycy orkiestry poświęcają swój cenny czas, żeby uczestniczyć w próbach i występach, często zostawiając swoją pracę zawodową, a także rodzinę. Do orkiestry przychodzą starsi i młodsi, ojcowie z dziećmi i wnukami, uczniowie szkół, gimnazjów nie tylko z Sieprawia.

W 2009 roku Orkiestra przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wzbogacenie oferty muzycznej OD Sieprawianka, stworzenie warunków rozwoju tradycji muzycznych w Gminie Siepraw”. W ramach projektu organizowane są warsztaty muzyczne dla członków Orkiestry, z podziałem na trzy grupy: 1) instrumenty blaszane; 2) klarnety i saksofony ; 3) flety. Warsztaty prowadzone są przez trzech instruktorów na związanych z Operą Krakowską: Wacław Fular, Dezyderiusz Boroni oraz Wiesław Suruło. Także w ramach projektu zostały zakupione nowe instrumenty muzyczne: saksofon altowy, saksofon tenorowy, klarnet, trąbka, tenorhorn, flet piccolo, wyremontowano dwa instrumenty: alt i tubę oraz zakupiono niezbędne akcesoria muzyczne. Całość projektu wyniosła 22 217 zł, projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (wysokość wsparcia wyniosła 8 500 zł).
Podczas Majówki w 2009 roku Orkiestra otrzymała pamiątkową statuetkę za działalność na rzecz rozwoju kultury w Gminie Siepraw.

 

Ważniejsze osiągnięcia:
I. 1. miejsce w VII. Konkursie Orkiestr Dętych w Pcimiu (1992),
II. 1. m. w Małopolskim Konkursie O.D. w Sieprawiu (1999),
III. Srebrna Lira w IV. i V. Konkursie O.D. im Edwarda Maja (2002,2003),
IV. Złota Batuta w VIII. i VIII. Konkursie O.D. im. Edwarda Maja (2005,2006)
V. Grand Prix w IV Powiatowym Przeglądzie O.D. w Myślenicach(2008)
VI. 2 miejsce w XII Konkursie Orkiestr Dętych im. Edwarda Maja w Więcławicach w kategorii orkiestr średnich(2010) 

     

 

 

 

 

 

Koncert Orkiestry Dętej „Sieprawianka”


Z inicjatywy członków Orkiestry Dętej „Sieprawianka” w dniu 27 lutego 2011 r. odbył się koncert prezentujący dotychczasowy dorobek artystyczny Orkiestry. Sala konferencyjna w której wystąpiła Orkiestra była w pełni wypełniona publicznością. Wśród wykonywanych utworów znalazły się dzieła już dobrze znane Sieprawskiej publiczności jak i nowe przygotowane specjalnie na koncert. Podczas koncertu zaprezentowali się najmłodsi członkowie Orkiestry i był to jeden z pierwszych występów przed tak duża publicznością. Koncert był okazją do podziękowania osobom które przez lata wspierają Orkiestrę oraz dla rodzin członków Orkiestry które swoim zaangażowaniem pozwalają na rozwijanie pasji muzycznych. Wkład Orkiestry w rozwój kultury w naszej Gminie jest niepodważalny. Orkiestra uświetnia swoją obecnością wiele uroczystości gminnych, kościelnych oraz promuje Siepraw na przeglądach i festiwalach muzycznych.
Podczas Koncertu wręczono dyplomy dla dzieci i młodzieży którzy uczęszczają na zajęcia Orkiestry: za czynny udział w zajęciach muzycznych prowadzonych przy Orkiestrze Dętej Sieprawianka oraz zaangażowanie w naukę i pogłębianie umiejętności gry na instrumentach otrzymali: Olga Aksamowić, Aleksandra Dobosz, Filip Aksamowić, Aleksandra Bytowska, Tomasz Bytowski, Grzegorz Salawa, Bartłomiej Siatka, Krystian Dobosz, Artur Dobosz, Weronika Serafin.

Szczególnie uhonorowani zostali także Franciszek Chorobik: za czynny udział w zajęciach muzycznych prowadzonych przy Orkiestrze Dętej Sieprawianka , sprawowanie przez długi czas funkcji Prezesa Orkiestry oraz dbałość o wszechstronny rozwój Orkiestry; Jacek Matoga: za czynny udział w zajęciach muzycznych prowadzonych przy Orkiestrze Dętej Sieprawianka sprawowanie przez okres 10 lat funkcji Prezesa Orkiestry oraz dbałość o wszechstronny rozwój Orkiestry; Józef Suder za czynny udział w zajęciach muzycznych prowadzonych przy Orkiestrze Dętej Sieprawianka długoletniego członka Orkiestry który swoim zaangażowaniem i pracom daje dobry przykład młodszemu pokoleniu muzyków; Dezyderiusz Boroni za prowadzenie od 2000 roku zajęć muzycznych Orkiestry Dętej Sieprawianka oraz duży wkład w rozwój kultury i tradycji muzycznych w Gminie Siepraw a także zaangażowanie w stały rozwój Orkiestry. Orkiestra otrzymała także pamiątkowy collage zdjęć z różnych występów, pamiątka ta pokazuje że Orkiestra to wielka muzyczna sieprawska rodzina.

Aby utrzymać wysoki poziom artystyczny Orkiestry konieczne jest stałe podnoszenie umiejętności gry na instrumentach oraz zakupy nowych instrumentów oraz remont posiadanego sprzętu dlatego osoby które chciałyby pomóc Orkiestrze proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Sieprawiu (12 37 21 805). Jednocześnie dziękujemy za obecność na koncercie, dobre słowa i wsparcie.

 

Projekty:

Tytuł operacji: Doposażenie orkiestry dętej „Sieprawianka” poprzez zakup mundurów galowych”
Cele operacji: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup mundurów reprezentacyjnych dla członków orkiestry dętej „Sieprawianka”
Przyznana pomoc: 24 500 zł


Operacja pod nazwą „Doposażenie orkiestry dętej „Sieprawianka” poprzez zakup mundurów galowych” przyczyni się do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest orkiestra dęta oraz zaktywizuje lokalne środowisko do czynnego udziału w kulturze poprzez poprawę estetyki występów orkiestry dętej. Orkiestra liczy 38 członków (30 mężczyzn, 8 kobiet), posiada ponad 50-letnią tradycję działalności na terenie Gminy Siepraw. Jej występy cieszą się dużą popularnością i uświetniają szereg wydarzeń kulturalnych, kościelnych, sportowych i patriotycznych. Poza walorami muzycznymi ważną częścią występu orkiestry jest estetyka ubioru. Doposażenie w mundury galowe będzie inwestycją w przyszłość i pozwoli zachować lokalne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.


W ramach projektu zostanie zakupione:
- 30 marynarek galowych męskich
- 8 marynarek galowych damskich
- 38 par spodni
- 8 spódnic
- 38 koszuli z długim rękawem
- 38 koszul z krótkim rękawem
- 38 krawatów
- 38 czapek rogatywek
- 38 toreb na pulpit i nuty
- 38 pokrowców na mundury
- 312 oznaczeń na każdy zakupiony element
- 200 sztuk broszury informacyjnej


Rezultatem operacji będzie również:
- podniesienie świadomości muzycznych mieszkańców
- podniesienie walorów estetycznych występów orkiestry
- zachowanie lokalnego dziedzictwa
- zwiększenie udziału mieszkańców w odbiorze wydarzeń kulturalnych


Broszura informacyjna jest doskonałym nośnikiem informacji o realizowanej operacji, pozwoli przybliżyć historię i tradycje muzyczne orkiestry dętej oraz poinformuje o korzyściach płynących z realizacji operacji w tym zachowania lokalnego dziedzictwa. Została udostępniona mieszkańcom Gminy nieodpłatnie – w Domu Kultury, Urzędzie Gminy, szkołach, kościołach, punkcie informacji turystycznej oraz w trakcie występów orkiestry. 

Doposażenie Orkiestry Dętej "Sieprawianka" poprzez zakup mundurów galowych

Europejski Fundusz Rolny Obszarów Wiejskich;

Europa inwestująca w obszary wiejskie;

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu;

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader;

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.