Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Wybory samorządowe 2010

Wyniki wyborów do Rady Gminy Siepraw

 

Wizualizacja znajduje się również na stronie: wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/120000/120906.html

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:


Siatka Urszula Maria - 100 głosów
Dyrda Tomasz - 136 głosów
Aksamowić Ewa Maria - 166 głosów
Suder Leon Stanisław - 155 głosów
Surówka Wacław Józef - 79 głosy
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
Dyrda Tomasz z listy nr 19 KWW Forum Ziemi Myślenickiej
Suder Leon Stanisław z listy nr 20 KWW Samorządny Siepraw
Aksamowić Ewa Maria z listy nr 20 KWW Samorządny Siepraw

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty:


Matys Łukasz Antoni - 76 głosów
Siatka Stanisław Marek - 49 głosów
Lenczowski Dawid - 146 głosów
Iwanów Tadeusz - 144 głosy
Pamuła Andrzej - 85 głosów
Żmudzka Krystyna - 62 głosy
Wojtycza Maria - 58 głosów
Grochal Jan - 61 głosów
Kozioł Zofia - 54 głosy
Bujas Adam Józef - 81 głosów
Zakrzewski Jacek - 159 głosów
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
Iwanów Tadeusz z listy nr 20 KWW Samorządny Siepraw
Lenczowski Dawid z listy nr 19 KWW Forum Ziemi Myślenickiej
Zakrzewski Jacek z listy nr 26 KWW Siepraw – Społeczność Lokalna

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty:


Jania Józef Franciszek - 74 głosy
Nowak Piotr Adam - 193 głosy
Żaba Tadeusz - 200 głosów
Mirocha Barbara Krystyna - 84 głosy
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
Nowak Piotr z listy nr 20 KWW Samorządny Siepraw
Żaba Tadeusz z listy nr 20 KWW Samorządny Siepraw

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat:


Rozwadowski Józef Stanisław - 126 głosów
Baran Anna - 66 głosów
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
Rozwadowski Józef Stanisław z listy nr 20 KWW Samorządny Siepraw

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 2 mandaty:


Chlebda Joanna Helena - 97 głosów
Gawęda Krzysztof Ludwik - 52 głosy
Hajduk Kazimiera Barbara - 64 głosy
Nawalany Krzysztof Bogusław - 83 głosy
Gądek Monika Maria - 113 głosów
Włodarczyk Mirosław Jerzy - 108 głosów
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
Włodarczyk Mirosław Jerzy z listy nr 22 KWW „Inicjatywa dla Czechówki”
Gądek Monika Maria z listy nr 22 KWW „Inicjatywa dla Czechówki”

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 4 mandaty:


Budzowski Adam Józef - 155 głosów
Kiszka Kazimierz Józef - 187 głosów
Lejda Janina - 242 głosy
Wierzba Leszek Władysław - 274 głosy
Świech Wiesław Adam - 182 głosy
Płachta Stanisław - 151 głosów
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
Świech Wiesław Adam z listy nr 21 KWW Zakliczyn – Nasze Miejsce na Ziemi
Kiszka Kazimierz Józef z listy nr 20 KWW Samorządny Siepraw
Lejda Janina z listy nr 20 KWW Samorządny Siepraw
Wierzba Leszek Władysław z listy nr 20 KWW Samorządny Siepraw

 

Natomiast za wyborem kandydata Tadeusz Eugeniusza Pitali na Wójta Gminy głosowało:

Przeciw wyborowi kandydata: 414 głosów

Za wyborem kandydata : 1932 głosy

co daje, 82,35% głosów na tak

 

 

 

 

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Sieprawiu
z dnia 16 listopada 2010 r.

o terminach dyżurów Komisji w dniu 20 i 21 listopada 2010 roku.

W dniu 20 listopada 2010 roku (sobota) dyżur telefoniczny będzie pełniony w godzinach od 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu: 504 004 894 przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej .
W godzinach od 14.00 do 20.00 dyżury Komisja będzie pełnić w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy Siepraw, pokój nr 16 (sala obrad).

W dniu 21 listopada 2010 roku (niedziela) dyżur będzie pełniony przez członków Gminnej Komisji Wyborczej w godzinach od 8.00 – 22.00, a następnie po 22.00 Komisja dyżurować będzie w pełnym składzie w swojej siedzibie.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy Siepraw, pokój 16 (sala obrad)
Adres: 32- 447 Siepraw 1
Tel. (12) 32 21 800, (12) 37 21 828; Fax (12) 37 21 806

 

Przewodniczący Komisji
/-/ Justyna Nowak
 

 

 

Uchwała Nr 9/10
Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
z dnia 9 listopada 2010 r.


w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. 176, poz. 1190) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 roku w sprawie sposoby zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy, Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu uchwala, co następuje:


§ 1.


Odwołuje się Panią Kingę Cygan ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Czechówce powołanej dla przeprowadzenia wyborów do rad gminy, rad powiatu, sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 

§ 2.


Uchwała podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Siepraw w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczenia jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Justyna Nowak
 

 

Uchwała Nr 8/10
Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Siepraw w wyborach do rad gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.
 

§ 2.
 

Uchwała podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Siepraw w celu podania składów komisji do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczenia jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Justyna Nowak

 

Załącznik do uchwały Nr 8/10
Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
z dnia 21 listopada 2010 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sieprawiu
1. Król Urszula zam. Siepraw
2. Lejda Monika zam. Zakliczyn
3. Nawała Dominika zam. Siepraw
4. Kus Marzena zam. Zakliczyn
5. Synowiec Alicja zam. Siepraw
6. Kwinta Klaudia zam. Łyczanka
7. Wójtowicz Mateusz zam. Zakliczyn
8. Trzaska Jolanta zam. Siepraw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Sieprawiu
1. Durak Lidia zam. Siepraw
2. Suder Iwona zam. Siepraw
3. Szczurek Marcin zam. Siepraw
4. Bujas Bogdan zam. Siepraw
5. Marcinek Magdalena zam. Łyczanka
6. Gorczyca Paweł zam. Siepraw
7. Durak Urszula zam. Siepraw
8. Wierzba Wojciech zam. Zakliczyn
9. Postrzech Krzysztof zam. Dobczyce

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Czechówce
1. Chorobik Agata zam. Siepraw
2. Nowak Krzysztof zam. Siepraw
3. Kowalczyk Anna zam. Czechówka
4. Cygan Paulina zam. Czechówka
5. Jania Wiesław zam. Siepraw
6. Hajduk Damian zam. Czechówka
7. Iwanów Katarzyna zam. Siepraw
8. Cygan Kinga zam. Czechówka
9. Braś Joanna zam. Czechówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zakliczynie
1. Salawa Emilia zam. Zakliczyn
2. Klejdysz Anna zam. Zakliczyn
3. Baran Ewa zam. Siepraw
4. Ślusarczyk Marcela zam. Zakliczyn
5. Jania Agata zam. Siepraw
6. Sikora Maria zam. Zakliczyn
7. Sosin Paweł zam. Czechówka
8. Nowak Marcin zam. Zakliczyn
9. Ślusarczyk Agnieszka zam. Zakliczyn
 

 

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Sieprawiu
z dnia 4 listopada 2010 r.
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
W wyniku przeprowadzonego w dniu 4 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

Numer 19 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ
Numer 20 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNY SIEPRAW
Numer 21 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAKLICZYN - NASZE MIEJSCE NA ZIEMI
Numer 22 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "INICJATYWA DLA CZECHÓWKI"
Numer 23 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SOLIDARNI W XXI WIEKU"
Numer 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ MY
Numer 25 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRABIE-SIEPRAW
Numer 26 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEPRAW - SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Justyna Nowak

 

  OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIEPRAWIU
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Siepraw
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Wyborczy Nr 1


Lista nr 19 – KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ
1. SIATKA Urszula Maria, lat 26, zam. Siepraw
2. DYRDA Tomasz, lat 29, zam. Siepraw


Lista nr 20 – KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW
1. AKŠAMOVIĆ Ewa Maria, lat 43, zam. Siepraw
2. SUDER Leon Stanisław, lat 57, zam. Siepraw
3. SURÓWKA Wacław Józef, lat 59, zam. Siepraw
 

Okręg Wyborczy Nr 2


Lista nr 19 – KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ
1. MATYS Łukasz Antoni, lat 32, zam. Łyczanka
2. SIATKA Stanisław Marek, lat 27, zam. Siepraw
3. LENCZOWSKI Dawid, lat 29, zam. Siepraw


Lista nr 20 – KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW
1. IWANÓW Tadeusz, lat 49, zam. Siepraw
2. PAMUŁA Andrzej, lat 46, zam. Siepraw


Lista nr 22 – KWW "INICJATYWA DLA CZECHÓWKI"
1. ŻMUDZKA Krystyna, lat 52, zam. Siepraw
2. WOJTYCZA Maria, lat 57, zam. Siepraw


Lista nr 24 – KWW TERAZ MY
1. GROCHAL Jan, lat 57, zam. Siepraw


Lista nr 25 – KWW GRABIE-SIEPRAW
1. KOZIOŁ Zofia, lat 64, zam. Siepraw
2. BUJAS Adam Józef, lat 54, zam. Siepraw


Lista nr 26 – KWW SIEPRAW - SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
1. ZAKRZEWSKI Jacek, lat 63, zam. Siepraw


Okręg Wyborczy Nr 3


Lista nr 19 – KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ
1. JANIA Józef Franciszek, lat 56, zam. Siepraw


Lista nr 20 – KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW
1. NOWAK Piotr Adam, lat 30, zam. Siepraw
2. ŻABA Tadeusz, lat 47, zam. Siepraw


Lista nr 23 – KWW "SOLIDARNI W XXI WIEKU"
1. MIROCHA Barbara Krystyna, lat 50, zam. Siepraw


Okręg Wyborczy Nr 4


Lista nr 20 – KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW
1. ROZWADOWSKI Józef Stanisław, lat 51, zam. Łyczanka


Lista nr 22 – KWW "INICJATYWA DLA CZECHÓWKI"
1. BARAN Anna, lat 27, zam. Łyczanka


Okręg Wyborczy Nr 5


Lista nr 19 – KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ
1. CHLEBDA Joanna Helena, lat 38, zam. Czechówka


Lista nr 20 – KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW
1. GAWĘDA Krzysztof Ludwik, lat 42, zam. Czechówka
2. HAJDUK Kazimiera Barbara, lat 55, zam. Czechówka


Lista nr 21 – KWW ZAKLICZYN - NASZE MIEJSCE NA ZIEMI
1. NAWALANY Krzysztof Bogusław, lat 47, zam. Czechówka
 

Lista nr 22 – KWW "INICJATYWA DLA CZECHÓWKI"
1. GĄDEK Monika Maria, lat 40, zam. Czechówka
2. WŁODARCZYK Mirosław Jerzy, lat 31, zam. Czechówka


Okręg Wyborczy Nr 6


Lista nr 20 – KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW
1. BUDZOWSKI Adam Józef, lat 51, zam. Zakliczyn
2. KISZKA Kazimierz Józef, lat 51, zam. Zakliczyn
3. LEJDA Janina, lat 53, zam. Zakliczyn
4. WIERZBA Leszek Władysław, lat 60, zam. Zakliczyn


Lista nr 21 – KWW ZAKLICZYN - NASZE MIEJSCE NA ZIEMI
1. ŚWIECH Wiesław Adam, lat 50, zam. Zakliczyn
2. PŁACHTA Stanisław, lat 59, zam. Zakliczyn
 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/Justyna Nowak

 

 
OGŁOSZENIE

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SIEPRAWIU INFORMUJE, ŻE PUBLICZNE LOSOWANIE ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 4 LISTOPADA 2010 R. O GODZ. 16.00 W SALI OBRAD URZĘDU GMINY SIEPRAW (POKÓJ NR 16)

  Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Sieprawiu

/-/ Justyna Nowak

 

Komunikat o zasadach losowania numerów zarejestrowanych list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r
 

Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu zgodnie z art. 64 o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. , Nr 176 , poz. 1190 ) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Siepraw przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 64 n w/w ustawy numery :
1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 64 o ust. 5 pkt 2 w/w ustawy ,
2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.
II.
1. Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 4 listopada 2010 r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, 32 - 447 Siepraw 1, sala obrad pokój nr 16.

2. Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:
1) do urny zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych w nieprzezroczystych kopertach
2) Członek Gminnej Komisji Wyborczej będzie odczytywał kolejny nadawany numer, natomiast wybrana osoba spośród pełnomocników komitetów wyborczych, będzie losowała nazwę komitetu wyborczego, któremu przyporządkowany będzie odczytany numer .
3. Losowanie przeprowadzone zostanie oddzielnie dla list kandydatów, o których mowa w pkt I.1 i oddzielnie dla list kandydatów o których mowa w pkt I.2.

4. Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół a informacja o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych zostanie niezwłocznie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Sieprawiu

/-/ Justyna Nowak

Załączniki: