Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Modernizacja boiska sportowego w Zakliczynie

Tytuł projektu: ”Modernizacja boiska sportowego w Zakliczynie”.

Projekt realizowany w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś 3 „jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

Budżet projektu:
Całkowity koszt projektu – 332.998,17 PLN, w tym z:
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 204.711,00 PLN (75% kosztów identyfikowalnych = wartość netto)
 Budżet Gminy Siepraw – 128.287,17 PLN

Nr i data podpisania umowy o przyznanie pomocy: nr 00094-6922-UM0600126/09 z dnia 27 listopada 2009r w Krakowie.

Okres realizacji:
listopad 2008r. – marzec 2010r, w tym realizacja rzeczowa projektu: od dnia 25.08.2009r. do dnia 14.01.2010r.

Miejsce realizacji projektu: Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki, Gmina Siepraw, Miejscowość Zakliczyn, działka nr 809/2 w Zakliczynie, nr obrębu geodezyjnego 0004, boisko sportowe w Zakliczynie, miejsce o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości.

Cel projektu:
Podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację boiska sportowego w Zakliczynie.

Grupy docelowe:
Społeczność lokalna

Opis projektu:
Na przedmiot projektu „Modernizacja boiska sportowego w Zakliczynie” składa się następujący zakres:
 budowa trybun żelbetowych - 144 siedzisk
 dostawa i montaż piłkochwytów 48,0 x 6,0 m – 2 kpl.
 dostawa i montaż zadaszenia dla rezerwy – 2 kpl.
 dostawa bramek treningowych 7,32 x 2,44 m z siatkami – 1 para
 budowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki brukowej – 298,73 m2,
 budowa parkingu o nawierzchni z kostki brukowej, 10 miejsc postojowych – 168,00 m2,
 roboty wykończeniowe poddasza – powierzchnia 73,93 m2 - (II etap) budynku zaplecza sanitarno – szatniowego obejmujące:
• izolacja poddasza wraz z obudową płytami g-k – 74,74 m2,
• okna pcv uchylne – 3 szt.,
• tynki wewnętrzne ścian – 171,93 m2,
• izolacje, wylewki, terakota – 73,93 m2,
• flizy – 25,54 m2, malowanie – 220,32 m2,
• klatka schodowa stalowa zewnętrzna z balustradami – 10,09 m2,
• instalacje wewnętrzne wod-kan wc i kuchni z montażem przyborów,
• instalacja elektryczna: instalacja gniazd, oświetlenia grzejniki,
• wyposażenie budynku zaplecza sanitarno – szatniowego: zestaw mebli kuchennych – 1 kpl., lodówka – 1 szt., kuchnia elektryczna z piekarnikiem – 1 szt., stoły 2 – osobowe – 10 szt., krzesła – 20 szt., gablota przeszkolna na nagrody i puchary – 4 szt.
 budowa oraz wykonanie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej słupy oświetleniowe, montaż słupów oświetleniowych wysokości 12 m – 6 szt. Łączna ilość projektorów 400 W - 24 szt.

Rezultat: Wdrożenie projektu wpłynie korzystnie na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi. W konsekwencji nastąpi poprawa stanu estetyki przestrzeni oraz zostaną stworzone warunki dla rozbudowy kalendarza ponad lokalnych imprez o charakterze sportowym i wzrostu liczby imprez kulturalnych organizowanych na świeżym powietrzu. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania różnic w zasobie i jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w stosunku do stolicy gminy – Siepraw oraz podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości, a także zaspokoi potrzeby mieszkańców wsi Zakliczyn. Projekt przyczyni się do stworzenia warunków do bezpiecznego organizowania imprez kulturalnych i sportowych oraz podniesienia standardu życia mieszkańców na obszarze wiejskim.

Działania informacyjne i promocyjne:
- umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu,
- informacja o projekcie na stronie internetowej Gminy Siepraw,
- informacja o projekcie na łamach gazety lokalnej.

STAN PRZED REALIZACJĄ:

 

STAN PO REALIZACJI: