Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Informacja na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych w Gminie Siepraw

Gminny Konkurs Recytatorski Bądź wierny. Idź

Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Bądź wierny. Idź”

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu.

2. Gminny Konkurs Recytatorski jest imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych Gminy Siepraw oraz Gimnazjum w Sieprawiu.

3. Cele Konkursu: zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kulturą słowa, motywacja uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji, szczególnie literatury patriotycznej, doskonalenie pracy z tekstem jako narzędziem opisu języka i wyrażania własnych doznań. Tematyka konkursu nawiązuje do obchodów 20 rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta (rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta) oraz do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

4. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru niereprezentowanego w poprzednich konkursach recytatorskich.

5. Konkurs prowadzony jest w drodze eliminacji:
- przeglądy szkolne,
- przegląd gminny.

6. Wykonawca może reprezentować tylko jedną szkołę z terenu Gminy Siepraw i startować tylko w jednym turnieju w swojej kategorii wiekowej.

7. Gminny Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie  dwóch  turniejów:
- turniej recytatorski – poezja,
- turniej wywiedzione ze słowa;
z podziałem na kategorie wiekowe:
a) klasy I-III,
b) klasy IV-VI,
c) klasa VII i gimnazjum.

8. Każdy uczestnik konkursu wybiera w którym turnieju startuje i przygotowuje do prezentacji  1 utwór  o tematyce patriotycznej:
a) turniej recytatorski:
poezja (wiersz lub jego fragment);
w turnieju nie używamy rekwizytów, kostiumów, elementów śpiewu lub tańca - dopuszczalny jest ruch sceniczny, gestykulacja;
lub
b) wywiedzione ze słowa:
wiersz lub jego fragment, monolog literacki, kolaż tekstów, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem;
OBOWIĄZKOWO: rekwizyty lub/i kostiumy.
Przygotowując prezentacje proszę wziąć pod uwagę, że przygotowane rekwizyty czy dekoracja nie może wymagać instalacji i demontażu na scenie dłuższej niż 2 minuty.

9. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 5 minut.


10. Konkurs Gminny obędzie się:
- 14 maja o godzinie 9.00 dla klas I-III szkół podstawowych w dwóch turniejach (turniej recytatorski, turniej wywiedzione ze słowa),
- 15 maja o godzinie 9.00 dla klas IV-VI oraz VII i gimnazjum w dwóch turniejach.
Turnieje przeprowadzane będą w Domu Kultury w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 30.

11. Szkoły zgłaszają do konkursu laureatów eliminacji szkolnych w liczbie (łącznie do turniejów recytatorskiego i wywiedzione ze słowa):
- max. 7 osób w kategorii wiekowej I-III,
- max. 7 w kategorii IV-VI,
- max. 2 osoby z klasy VII,
- max. 10 osób w kategorii gimnazjalnej.
Limit uczestników z poszczególnych szkół podstawowych nie podlega zmianie, dlatego organizując eliminacje szkolne prosimy o uwzględnienie limitu przy przyznawaniu miejsc równorzędnych, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 12 271 05 95.

12. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora (Dom Kultury w Sieprawiu) w terminie do 10 maja (czwartek) do godziny 13.00. Wraz z kartą zgłoszenia należy dołączyć ksero utworu wykonywanego w ramach konkursu dla każdego z uczestników.

13. Komisja konkursowa składać się będzie z przedstawicieli środowisk twórczych, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

14. Komisja konkursowa dokonując oceny występów będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
- dobór tekstów w odniesieniu do możliwości wykonawczych recytatora,
- interpretacja tekstu,
- prezentacja tekstu (dykcja, ruch sceniczny),
- ogólny wyraz artystyczny.
     
15. Laureaci konkursu wystąpią podczas uroczystości wręczenia nagród w dniu 17 maja (czwartek) godzina 17.00 w sali konferencyjnej przy hali sportowej. (Uwaga: termin ten może ulegać zmianie).

16. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, natomiast laureaci konkursu dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prezentacji w kategorii wywiedzione ze słowa, które będą zaprezentowane podczas Gminnych Obchodów Dnia Dziecka w dniu 3.06.2018 w Sieprawiu.

18. Organizator nie zapewnia transportu uczestników na konkurs, koncert laureatów oraz inne występy w ramach konkursu.

Regulamin podpisano przez:
Konrad Sołtys
Dyrektor Administracyjny GOKiS
Siepraw, marzec 2018r.
 

 

 

V Bieg Sieprawska Piątka

Zapisy na V Bieg Sieprawska Piątka już ruszyły! Tegoroczna edycja odbędzie się 26 maja.

Linki do zapisów i regulaminu:

Bieg 5 km:
http://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=3768

Biegi dzieci i młodzieży:
http://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=852

*Dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Siepraw zapisu na bieg dokonują u koordynatorów szkolnych.

Bieżące informacje o wydarzeniu możecie śledzić na facebooku.

 

 

Regulamin Konkursu palm wielkanocnych


§ 1. Celem konkursu jest:

 1. Podtrzymanie tradycji wykonywania i strojenia palm wielkanocnych.
 2. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej oraz powrót do tradycji związanych z okresem wiosennym i wielkanocny.
 3. Aktywizacja mieszkańców Gminy Siepraw w kierunku sztuki ludowej.

§2. Konkurs obejmuje palmy małe i średnie (czyli od 150cm do 300cm)
1.Prace grupowe dotyczą kategorii :
a) oddziały przedszkolne, świetlice z terenu Gminy Siepraw (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
b) prace wykonywane przez całą rodzinę (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia).
 

2. Prace indywidualne oceniane będą w kategorii:
a) uczniowie klas I-III szkół podstawowych - palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
b) uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych - palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
c) uczniowie gimnazjów i szkół średnich - palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia).

§ 3. Ocenie podlegają następujące kryteria:

 • dopuszczalne materiały: rośliny naturalne, papier, bibuła, wstążki itp.,
 • kompozycja palmy,
 • staranności i pracochłonność wykonania,
 • UWAGA! Konkurs nie przewiduje nagród za najwyższą palmę.

§ 4. Termin i miejsce:

 1. Wykonane palmy należy dostarczyć do Domu Kultury w Sieprawiu w następujących terminach: 19-20.03.2018 w godzinach od 8.00 do 15.00
 2. W dniu 21.03.2018 nastąpi ocena prac zgłoszonych do konkursu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.siepraw.pl oraz facebooku GOKiS
 3. Odbiór palm będzie możliwy w dniach 22-23.03.2018 w godzinach 8.00 – 15.00. Palmę należy przynieść ze sobą na rozdanie nagród w kościele.
 4. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród:
 • w Zakliczynie po Mszy Świętej o godzinie 9.00,
 • w Sieprawiu po Mszy Świętej o godzinie 11.00.
 1. Oddziały przedszkolne zobowiązane są wyznaczyć osobę upoważnioną do odbioru nagrody.
 2. Nagroda w kategorii prac grupowych nie jest nagrodą indywidualną dla każdego dziecka, jest to nagroda dla całego oddziału przedszkolnego lub rodziny.

§ 5. Oznaczenie prac:

1. Każda palma powinna zawierać kartę informacyjną na której wyszczególnione powinny być następujące informacje:
I. Oznaczenie wykonawcy palmy – prace grupowe:
a)  w przypadku przedszkoli:
nazwa grupy, adres szkoły, nr kontaktowy do opiekuna,
b) w przypadku rodziny:
imiona wszystkich członków rodziny wykonujących palmę, wiek dzieci, nr kontaktowy,

  II. Oznaczenie wykonawcy palmy – prace indywidualne:
  imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły, telefon kontaktowy do rodzica.

  § 6. Organizator zaznacza, że ma prawo odrzucić zgłoszoną do konkursu palmę jeżeli:
a) jej wysokość będzie mniejsza niż 150cm (do wysokości liczony jest uchwyt oraz górna dekoracja),
b) jej wysokość będzie większa niż 300 cm (do wysokości liczony jest uchwyt oraz górna dekoracja),
c) organizator będzie mieć wątpliwości, czy palma została wykonana własnoręcznie (np. w przypadku zgłoszenia palmy zakupionej na stoisku wielkanocnym),
d) będzie zawierała sztuczne kwiaty, nie wykonane własnoręcznie,
e) nie będzie zawierała karty informacyjnej.

§ 7. Decyzje podjęte przez członków jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

  Regulamin zaakceptował

Dyrektor GOKiS
Siepraw, dnia 28 lutego 2018r.
 


 

 

 

Harmonogram zajęć w Domu Kultury w roku szkolnym 2017/2018

Od 20 września w Domu Kultury rozpoczęły się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku otwarte zostały następujące grupy: studio baletowe, warsztaty plastyczne, zajęcia z Lego, tenis oraz gimnastyka. Zapraszamy również na kurs języka hiszpańskiego.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie pod nr telefonu (12) 271 05 95 lub w Domu Kultury.

 

 

 

 

 

Załączniki: