Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Cyfrowy urząd

Plakat promujący e-usługi

Schemat składania wniosków drogą elektroniczną

Schemat załatwienia sprawy

 

 

Dla obywateli

 

Dofinansowanie projektów imprez sportowych i rekreacyjnych ze środków budżetu gminy

Podanie o wymeldowanie

Podanie o zameldowanie

Przyjęcie stron przez Wójta

Rejestracja Instytucji Kultury

Rozgraniczenia nieruchomości

Skargi, wnioski, zapytania

Sprawdzanie stanu sprawy

Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Udostępnienie informacji publicznej

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydanie dowodu osobistego (wtórnie)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludnosci o zameldowaniu

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o czasowym zameldowaniu

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o ilosci osób zameldowanych w lokalu

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wspólnym zameldowaniu

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Wydawanie zaświadczeń dotyczących poszukiwanych przedsiębiorców

Zaświadczenie o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Zezwolenie na organizowanie imprezy masowej

Zgłoszenie informacji do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Zmiana, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Dla firm i instytucji

 

Dofinansowanie projektów imprez sportowych i rekreacyjnych ze środków budżetu gminy

Przyjęcie stron przez wójta/burmistrza/prezydenta

Rejestracja Instytucji Kultury

Rozgraniczenia nieruchomości

Skargi, wnioski, zapytania

Sprawdzanie stan sprawy

Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Udostępnienie informacji publicznej

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Uzupełnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o ilosci osób zameldowanych w lokalu

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Wydawanie zaświadczeń dotyczących poszukiwanych przedsiębiorców

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Zaświadczenie o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Zezwolenie na organizowanie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze gminy

Zgłoszenie podatku gminnego od osób prawnych

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Zmiana, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Załączniki: