Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Kontakt - Urząd Gminy

  URZĄD GMINY SIEPRAW

UL. KAWĘCINY 30

32 - 447 SIEPRAW

TEL. 12 37 21 800, 12 37 21 811

FAX. 12 37 21 806

gmina@siepraw.pl

adres skrytki ePUAP   /5n2h26bgln

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Siepraw

Opłaty i podatki z tytułu:
• opłaty skarbowej,
• podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych,
• opłaty za zużycie wody i ścieków,
• opłaty za zajęcie pasa drogowego,
• opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,
• taryfy za próby techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
• opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na nr konta:

97 8591 0007 0240 0000 0228 0001

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Sieprawiu

Opłaty z tytułu:
• wpłaty wadium
należy wpłacać na nr konta:

59 8591 0007 0240 0000 0228 0006

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Sieprawiu

 

Pokój Telefon i dodatkowe informacje Stanowisko (imię, nazwisko pracownika) Adres e-mail  
PIERWSZE PIĘTRO URZĘDU  
10 12 37 21 820

Rolnictwo, obrona cywilna, sprawy wojskowe,

archiwum zakładowe:

Inspektor
Bożena Poznańska

bpoz@siepraw.pl  
10 12 37 21 805 Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika młodocianego

Inspektor
Renata Baran

rbaran@siepraw.pl  

  11
12 37 21 821

 

 


Kasa:
Inspektor
Joanna Braś

Godziny otwarcia kasy:
Pon. 09:00 – 16:30
Wt. – Pt. 08:00 – 15:15

jbras@siepraw.pl
12 37 21 814 Dziennik Podawczy:

Młodszy referent

Agnieszka Budek

abudek@siepraw.pl
 
 
12 12 37 21 802

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami

Wacław Bujas

wbuj@siepraw.pl
12 37 21 803

Inspektor

Alicja Michalik

amichalik@siepraw.pl
12 12 37 21 810

Gospodarka odpadami

Samodzielny referent Dominika Nawała

dnaw@siepraw.pl

  14 12 37 21 818

Stanowisko do Spraw Obywatelskich, Społecznych

i Urząd Stany Cywilnego

Kierownik USC
Ilona Baran

Młodszy referent

Sławomir Koloch

ibar@siepraw.pl

 

skoloch@siepraw.pl

15 12 37 21 817

Stanowisko do Spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Numeracja nieruchomości, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, opłata planistyczna, podziały i rozgraniczenia, zezwolenia na wycinkę drzew:

Inspektor Barbara Chorobik

Podinspektor Ewelina Czernecka

 

 

 

 

bcho@siepraw.pl

eczernecka@siepraw.pl

DRUGIE PIĘTRO URZĘDU


22

12 37 21 800

wewn. 834

Radca Prawny:

Andrzej Szuperski

 
22

12 37 21 800

wewn. 834

Sprawy związane z dotacjami na wymianę pieca

Młodszy referent Elżbieta Woś

ewos@siepraw.pl
26
 
12 37 21 815
 

Księgowość:

Podinspektor
Agnieszka Ptasińska


Inspektor
Iwona Oramus

 

aptasinska@siepraw.pl

 

ioramus@siepraw.pl

Podatek od środków transportowych, płace

Inspektor
Ewa Kiszka

ekis@siepraw.pl
27 12 37 21 813

Skarbnik:

Władysława Antczak

want@siepraw.pl
28     Referat Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych
 

12 37 21 819 

Inwestycje, zamówienia publiczne, fundusze UE:

Kierownik Inwestycji
Marta Szymańska

 

 

mszy@siepraw.pl

 

12 37 21 829

Inwestycje, zamówienia publiczne, informatyka:

Inspektor
Grzegorz Żmudzki

gzmu@siepraw.pl
12 37 21 807

Drogownictwo, zamówienia publiczne, fundusze UE:

Inspektor
Krzysztof Postrzech

kpos@siepraw.pl
29 12 37 21 823

Podatki:
Inspektor
Jadwiga Chwistek

Inspektor
Edyta Żądło

jchw@siepraw.pl

ezad@siepraw.pl

31 12 37 21 812

Wójt Gminy:

Tadeusz Pitala

tpit@siepraw.pl
  32 12 37 21 816

Sekretarz:

Michał Baran

mbar@siepraw.pl
  30 12 37 21 800
12 37 21 811

Sekretariat Urzędu Gminy, Biuro Rady Gminy, sprawy kadrowe:

Podinspektor
Justyna Nowak

 

jnow@siepraw.pl

gmina@siepraw.pl