Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemii Sieprawskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej

Zostało założone przez grupę entuzjastów z Gminy Siepraw w listopadzie 1999 roku i zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Krakowie w dniu 3 listopada 1999r. z siedziba w Urzędzie Gminy Siepraw 1.

Stowarzyszenie powołano w celu promocji Ziemi Sieprawskiej, utrwalenia jej historii i tradycji, opieki nad zabytkami i innymi śladami przeszłości, integracji społecznej i kulturalnej mieszkańców wszystkich miejscowości w Gminie Siepraw. Organizacja w chwili założenia liczyła 30 członków i 3 członków honorowych, wspierających Stowarzyszenie. Pierwszym prezesem został wybrany mgr inż. Wiesław Wielgus. W skład zarządu weszli mgr Anna Płachta z Zakliczyna i Stanisław Konarski z Sieprawia. Obecnie prezesem Stowarzyszenia jest mgr Maria Wielgus, a w zarządzie mgr Anna Płachta i mgr Janina Przęczek.

W 2001 roku Stowarzyszenie zaczęło wydawać czasopismo pod nazwą "Z Czterech Stron Gminy", które odegrało ważną rolę w środowisku i promocji Stowarzyszenia. Obecnie jego wydawcą jest Gmina Siepraw. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z redakcją gazety. Jego członkowie są autorami wielu artykułów.

W czasie 11 lat działalności Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej:

- włączyło się w organizację imprez kulturalnych organizowanych w Gminie oraz w powiecie np. Festiwal "Anioły" w Myślenicach, imprezy masowe organizowane przez Urząd Gminy i GOKiS

- organizowało: wystawy autorskie twórców z naszego terenu np. malarzy amatorów S. Pyrdka w 2000r, Henryka Kozubskiego 2008r, ks. Władysława Podhalańskiego "Na szkle malowane" 2009r, Małgorzaty Zawadzkiej- piszącej ikony i malującej obrazy 2010r. Malarzy artystów m.in. Jerzego Wójcika w 2010r, rzeźbiarza Zdzisława Sudera, grafika Ireneusza Głąb i innych. Zorganizowało również koncerty Grzegorza Turnaua i Mieczysława Górki

- zorganizowało wystawy fotograficzne m.in. "Z historii Parafii Siepraw", "Kościoły Sieprawia na fotografiach Józefa Chorobika", "Gdzie Polakom spocząć przyszło"

- organizuje konkurs "Pamiętajcie o ogrodach" na najpiękniejsze ogródki w Gminie

- współpracuje z Urzędem Gminy, pomagając w realizacji różnych projektów np. "Poznaj ojczyznę przodków", z GOKiS, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, Klubem Przyjaciół Wieliczki, szkołami z naszego terenu, Parafiami z Sieprawia i Zakliczyna

- wspólnie z GOKiS powołało "Klub 50+" dla seniorów, które z powodzeniem działa od marca 2010r.