Imieniny:
Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Urząd Gminy

Wizja Urzędu Gminy Siepraw
Nowoczesny Urząd Gminy realizujący skutecznie misję i wizję Gminy Siepraw określoną w strategii rozwoju Gminy.

 

 

Misja Urzędu Gminy Siepraw
Stałe doskonalenie działania Urzędu Gminy w zakresie wykonywania zadań Gminy Siepraw dobra społeczności lokalnej.

 

 

Cele systemu zarządzania jakością w UG Siepraw

- Systematyczne unowocześnianie pracy w Urzędzie służące usprawnieniu obsługi klientów Urzędu,
- Systematyczna realizacja zadań określonych w strategii Gminy,
- Doskonalenie działań zmierzających do spełnienia słusznych oczekiwań wszystkich klientów Urzędu
- Usprawnianie obiegu dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej w Urzędzie Gminy,
- Doskonalenie pracy zespołowej i poprawa satysfakcji pracowników z pracy w Urzędzie Gminy,
- Systematyczne podnoszenie jakości usług komunalnych przy optymalnych, dla usługobiorców i Gminy, kosztach

  Siepraw dnia 30 września 2009 r

Wójt Gminy Siepraw

 

 

 


 


Załączniki: