Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

 

Aktualności

2018-07-03

XXXIII Sesja Rady Gminy Siepraw

XXXIII Sesja Rady Gminy Siepraw

W dniu 27 czerwca 2018 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siepraw za 2017 rok,
  • absolutorium dla Wójta Gminy Siepraw z tytułu wykonania budżetu Gminy Siepraw za 2017 rok,
  • przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,
  • maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw,
  • zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw,
  • zmieniająca regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
  • zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siepraw w 2018 roku,
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw,
  • dostosowania wynagrodzenia Wójta Gminy Siepraw do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Załączniki:

« Powrót