Imieniny:
Maury, Milany, Tomasza

 

Aktualności

2018-06-22

Dopłata do biletów miesięcznych - termin składania wniosków

Dopłata do biletów miesięcznych - termin składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu przypomina, że od dnia 1 września 2016 r. obowiązuje gminny program dla rodzin wielodzietnych SIEPRAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Siepraw, posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (KDR).

Karta uprawnia m.in. do dopłaty do jednego zakupionego biletu imiennego okresowego komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub studiujących, w wysokości 25 zł za jeden miesiąc objęty biletem okresowym dla uprawnionego ucznia lub studenta.

Dopłata do imiennych biletów okresowych jest wypłacana semestralnie po złożeniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 13 budynku Urzędu Gminy) wniosku wraz z kserokopią zakupionych biletów, kserokopią legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczeniem ze szkoły, do której uczęszcza uprawniony uczeń lub student.

Wnioski o dopłatę do biletów okresowych wraz z dokumentami za miesiące od lutego 2018r. do czerwca 2018r. będą przyjmowane w dniach od 25 czerwca 2018r. do 10 lipca 2018r.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 372 18 27.
 

Załączniki:

« Powrót